Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


INFORMACE » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ INFORMACE


Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.lena-art.cz. Provozovatelem je Lenka Orálková, Ondratice 179, pošta Brodek u Prostějova, 798 07. IČO 87651149. Provozovatel je plátcem DPH. E-shop nemá kamennou prodejnu.

I.I Kupující spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

I.II. Kupující podnikatel je:

- osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a
- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

 

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY - OBJEDNÁVKA


Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že četl tyto obchodní podmínky a že s nimi souhlasí. Odeslání závazné objednávky je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy potvrzení objednávky je zároveň přijetím návrhu kupní smlouvy ze strany prodejce a tudíž jejím platným uzavřením. Okamžikem dodání zboží je převzetí zboží a úplné uhrazení kupní ceny. Ke kupní ceně zboží bude při odeslání závazné objednávky přičtena cena dopravného (poštovné) dle zvoleného způsobu dopravy a platby. Aktuální tarify najdete zde. Zvolením platby dobírkou se nakupující zavazuje k převzetí zásilky a uhrazení příslušné částky. Pokud kupující zboží zaslané na dobírku nepřevezme, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, která mu odesláním zboží vznikla (poštovné a další náklady s tímto spojené).

 

III. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ( §1829 zák. 89/2012 Sb.), ode dne, kdy bylo zboží převzato. V tom případě je povinen písemně kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky a číslo bankovního účtu, na které má být vrácena uhrazená kupní cena za zboží (kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které prodávajícímu uhradil za přepravu zboží).
Vrácené zboží musí být zasláno zpět na sídlo firmy: Lenka Orálková, Ondratice 179, pošta Brodek u Prostějova, 798 07. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání, v původním obalu a s originálem prodejního dokladu. Dále je potřeba zajistit, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Zboží zašle kupující jako doporučený dopis nebo balík. Zboží, které bude zasláno na dobírku nebude převzato. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů spojených s přepravou zboží zpět k prodejci. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Možnost odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě se nevztahuje na zboží upravené podle přání kupujícího a na zboží na objednávku (zboží nakoupené výslovně na přání kupujícího).

Pokud je společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku platnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

IV. STORNO OBJEDNÁVKY


Prodávající má možnost zrušit potvrzenou objednávku nebo její části v případě, že zboží se již nevyrábí nebo dlouhodobě není dostupné. O této skutečnosti bude nakupující neprodleně informován a prodávající i nakupující se dohodnou na dalším postupu:

a) objednávka konkrétního zboží bude stornována

b) zboží bude nahrazeno podobným

c) bude vrácena kupní cena (v případě že již byla zaplacena)

d) bude uplatněna sleva v dané výši na příští objednávku

 

V. REKLAMACE

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně do tří pracovních dnů oznámit přepravci a reklamovat. Pozdější reklamace mechanického poškození zásilky (zboží) již není možné uznat. Účet - doklad vám byl odeslán elektronicky v oznámení o odeslání zásilky.

Reklamaci je kupující povinen uplatnit vždy prokazatelnou formou - písemně. K reklamaci je třeba předložit kopii daňového dokladu (paragonu / faktury), doklad o zaplacení zboží a popsat zjištěné vady. Zboží k reklamaci je kupující povinen zaslat vždy doporučeně a pojištěné. Prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo další poškození při přepravě zpět. Zboží nezasílejte na dobírku.

Při oprávněné reklamaci bude výrobek vyměněn za nový (odeslán) do 2 pracovních dnů v případě, že je zboží skladem. Bude-li jej nutno doobjednat u našeho dodavatele, bude zasláno reklamujícímu do 30 pracovních dnů. Nebude-li jej možno vyměnit, bude reklamujícímu do 30 pracovních dnů vrácena jím zaplacená částka za zboží v plné výši.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním registračního formuláře nebo odesláním závazné objednávky dává kupující souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů. Prodávající se tímto zavazuje k tomu, že tyto údaje neposkytne třetí straně. V případě, že zákazník nadále nesouhlasí s uchováním osobních údajů, písemně informuje prodávajícího a ten veškerá jeho data odstraní z databáze.

Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše osobní data před zneužitím.


 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2017


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ